Læring

For mig er læring en proces som foregår over hele dagen i det tempo, børnene er klar til at tage imod i.

Vi leger læringen ind, med de forskellige aktiviteter vi laver.

Jeg arbejder med det sociale fællesskab, da det er vigtigt at børnene lære at respektere hinanden.

Sproget er vigtigt… Vi synger, leger med rim og remser, besøger biblioteket, læser bøger m.m. og så taler vi en MASSE sammen… Jeg er en meget talende person, så vi får nogle gode lange snakke i løbet af en dag.

Vi øver os i at tage tøj af og på, når de skal have overtøj på, bliver skiftet og ved sove tid.

Måltiderne er også et af de steder hvor der er god læring, og hvor børnene virkelig kan blive udfordret sansemæssigt.

Vi bruger naturen omkring os. Vi går i skoven, til mosen eller på legepladsen. Her er det i høj grad motorikken som kommer i spil.

Vi udfolder også vores kreative evner ved at tegne, male og modellere i forskelligt materiale.

Alt i alt læring uden at sidde på skolebænken, men læring når lejligheden byder sig og i det tempo børnene er motiveret til at tage imod.